Aikido - Karate - Ken-Jitsu - Arti Marziali

NUOVA SEDE
KASHIMA a.s.d
VIA CANDELO 20, 13900 BIELLA
349 08 95 918
Ken Kyu Sei logo
clock
mappa del italia