Aikido - Karate - Ken-Jitsu - Arti Marziali

NUOVA SEDE
KASHIMA a.s.d
VIA CANDELO 20, 13900 BIELLA
349 08 95 918
Ken Kyu Sei logo
clock
mappa del italia

Orari

 

Orari corsi della palestra Ken Kyu Sei

Ora
(dal / al)
-------------
Giorno
9-12 13-14 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22

Lunedì

       

Aikido
Bambini
8 - 11 anni

Aikido
Ragazzi
11 - 14 anni

Aikido Intermedi Aikido Avanzati  
Martedì         Karate
Ragazzi
11 - 14 anni
Karate
Avanzati
Aikido Principianti Ken-Jitsu  
Mercoledì         Kashima
Bambini
8 - 11 anni
Kashima
Ragazzi
11 - 14 anni
Kyusho Torite Kashima
Adulti
Giovedì         Aikido
bambini
8 - 11 anni
Aikido
Ragazzi
11 - 14 anni
Aikido Intermedi Aikido Avanzati   
Venerdì         Karate
Ragazzi
11 - 14 anni
Karate
Avanzati
Aikido Principianti    
Sabato     Keiko yudansha
3o sabato del mese
    Kyusho Torite Kashima
Adulti
Domenica Jo e bokken
3a domenica del mese